Welkom

Welkom op deze website.
De komende maanden zal deze website een proefomgeving worden waar we van alles wat zinvol kan zijn of wat Westlanders zelf willen vorm en inhoud willen proberen te geven.

Jullie, de Westlanders, vragen we ons daarbij te helpen door het aandragen van ideëen en voorstellen. Als je concreet wilt meewerken bij de uitvoering bent je ook van harte welkom.

Onze insteek is voorlopig dat de site uiteindelijk van betekenis moet zijn voor Westland in sociaal en economisch opzicht.